Croeso Cymraeg

 

Helo Na - Dim ond Nodyn Cyflym

Yma yng Ngwesty, Tafarn a Bwyty Ael-y-Bryn, mae gennym ddynesfeydd wahanol i'r Tafarn pentref arferol. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â phobl a chael sgwrs gyda'n cwsmeriaid, a gwneud i bawb deimlo'n gartrefol iawn.

Mae ein tîm cegin yn gwneud popeth y maent yn gallu yn y ffordd 'Iawn' yn union fel fyddai Nain a Mam yn arfer ei wneud – Mae’n gofal a’n brwdfrydedd am ein bwyd yn gallu golygu weithiau eich bod yn aros am eich archeb yn ystod yr amseroedd prysur yn y Tafarn a’r Bwyty, ond rydym yn siwr eich bod yn gallu deall a gwerthfawrogi ein rhesymeg ar gyfer hyn a gobeithiwn eich bod yn meddwl ei fod werth yr aros.

Rydym yn ddigon ffodus i gael tîm da yn gweithio gyda ni yn y Bar, Blaen Ty ac yn Cadw Ty sydd yn ychwanegu at yr awyrgylch cynnes a chyfeillgar o fewn y ty mawr.



Book Now